Home
Gallery
Program
Announcement
Organizers
Invited speakers
Invited lectures
Fees
Deadlines
Participants
Previous workshops
Contact

                          MAT-TRIAD 2009 OPŁATY                    english

Na opłatę konferencyjną składają się koszty zakwaterowania w Ośrodku Konferencyjnym, (pokój 1- lub 2-osobowy z łazienką), wyżywienie od kolacji 22 marca do śniadania 28 marca, koszty materiałów konferencyjnych, druku streszczeń, uroczystej kolacji oraz innych wydarzeń towarzyskich:

  • Normalna - 1300 zł
  • Doktoranci - 1000 zł
  • Osoby towarzyszące - 800 zł

Sposób zapłaty

Opłatę konferencyjną należy przelać na konto Instytutu Matematycznego PAN. Instytut wystawia i przesyła fakturę bezpośrednio po otrzymaniu opłaty konferencyjnej. Warunkiem wystawienia faktury jest podanie pełnej nazwy uczelni, jej adresu oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP.

Nr konta bankowego dla przelewu w zlotych:

  • Właściciel konta: Instytut Matematyczny PAN
  • Nazwa banku: Bank BPH SA, O/Warszawa
    Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa
  • Numer konta: 90 1060 0076 0000 3210 0014 0962
  • Tytuł wpłaty: Nazwisko członka konferencji Mat-Triad 2009

Webmaster: Katarzyna Filipiak